FlexCredit en de Universiteit Antwerpen lanceren Masteronderzoek

Het laattijdig of helemaal niet betalen van facturen is een uitermate groot probleem voor Belgische ondernemingen. Op dit moment wordt maar liefst één op de drie facturen nog steeds te laat betaald. Veel ondernemingen zijn daardoor genoodzaakt een grote hap van deze facturen af te boeken aangezien de kans op inning verkleint naarmate de betaaltermijnen langer overschreden zijn.

Vooral het B2C segment is zeer kwetsbaar. Een kredietcheck van deze klanten, zoals men deze kent voor het B2B segment, is namelijk quasi onmogelijk en het vergt enorm veel tijd om de inning van B2C facturen te garanderen.

Vele ondernemingen dekken zich in door meer en meer contante betaling te verplichten op dit segment van de markt. De online retailers bleven tot voor kort gespaard van dit bloedbad. Doordat de consument steeds vooraf dient te betalen via VISA/BANCONTACT/OVERSCHRIJVING was het afboekpercentage nihil.

Merkwaardig genoeg kiezen meer en meer online retailers om toch krediet aan hun klanten te geven. De grote vraag is of de marketing (meer)waarde die daar aan vast hangt opweegt tegen de mogelijke verliezen van de laattijdige- of niet inning van deze facturen. FlexCredit lanceert daarom samen met de Universiteit Antwerpen een masterproef om klaarheid te brengen binnen deze materie.