Onze Diensten

INCASSO

Onze procedures zijn gestroomlijnd en elke taak die we uitvoeren is essentieel. Daardoor kunnen we het maximale halen uit elke vordering. Wij bekijken uw wensen, schatten in hoe we er het best aan kunnen voldoen en doen het werk met minimale hinder en in het kortst mogelijke tijdsbestek.
Onze klanten krijgen tevens de mogelijkheid om hun eigen accenten binnen het incasso traject te leggen. Aangezien geen twee vorderingen dezelfde zijn, zorgt FlexCredit steeds voor een unieke behandeling van elk dossier. De invulling hiervan kan afhangen van een aantal factoren zoals de financiële situatie van de debiteur of de sector waarin men werkzaam is, om er maar enkele te noemen. Een flexibele houding wordt zo binnen elk dossier gegarandeerd, aangezien elke klant en debiteur op een andere manier benaderd dient te worden. Een efficiënte oplossing op maat is dus onze garantie. Een geoptimaliseerd debiteurenbeheer onze betrachting.

Herincasso

Vervallen en afgeschreven vorderingen die reeds eerder behandeld werden, doch geen resultaat hebben opgeleverd, kunnen vaak via onze diensten alsnog geïnd worden .

We pikken de draad weer op en starten een nieuwe incassoprocedure. Niet met de botte bijl maar op een zachte doch stringente manier. Eerst en vooral door de communicatie tussen debiteur en crediteur terug op gang te brengen met Flexcredit als tussenpersoon. Nadien via een op maat gemaakte aanpak waar alle mogelijke middelen worden ingezet om finaal de gelden alsnog daar te krijgen waar ze horen te zijn. Met name op uw rekening.

Schuldbewaking

Met deze formule kan u uw openstaande facturen overmaken zodat FlexCredit de nodige interne acties kan realiseren. FlexCredit zal in deze fase aan uw debiteur vriendelijk verzoeken om de vordering te vereffenen in naam van onze klant. Via dit systeem hoeft u geen veranderingen in uw huidig debiteurenbeheer door te voeren maar kan dit ter aanvulling werken bij drukkere periodes of bij langdurige afwezigheid van uw debiteurbeheerder zodat uw portefeuille altijd goed opgevolgd blijft.

Minnelijk incasso

Deze formule geeft u de mogelijkheid een ongelimiteerd aantal binnen- en buitenlandse facturen door te geven en dit volgens het No Cure No Pay principe. FlexCredit beschikt over een waaier aan middelen om de invordering te garanderen. De status van een dossier kan steeds geraadpleegd worden via het online portaal waarin ook de link met handelsinformatie is verwerkt.

Juridisch incasso

Deze formule geeft u de mogelijkheid een ongelimiteerd aantal binnen- en buitenlandse facturen door te geven en dit volgens het No Cure No Pay principe. FlexCredit beschikt over een waaier aan middelen om de invordering te garanderen. De status van een dossier kan steeds geraadpleegd worden via het online portaal waarin ook de link met handelsinformatie is verwerkt.

Kredietinformatie

Heeft u twijfels of uw zakenpartner solvabel is en überhaupt zal kunnen betalen?

Maak dan gebruik van onze dienst kredietinformatie die u informeert over uw handelspartners in binnen- en buitenland. Bij ons geen abonnementen of minimum afname. U vraagt gewoon stuk per stuk de rapporten op en wij verzenden u maandelijks na opvraging een factuur. No use no pay!

Vraag gerust onze tarieven op.

Joeri De Backer joeri.debacker@flexcredit.be of +32 474 63 79 08

Klik hier om in te loggen!

ONZE AANPAK

samen kiezen we welke stappen we implementeren

Elke klantensituatie is verschillend, en daarom ook elke aanpak. Zo voeren we bijvoorbeeld we voor een klant die actief is met een webshop het volledige invorderingsproces uit, van aanmaning 1 tot en met de deurwaarder. Voor een advocatenkantoor voeren we dan weer enkel de eerste aanmaning uit, samen met een telefonische opvolging en vervolgens de keuze of we al dan niet een bezoek uitvoeren. In het geval van de advocaat gaan sommige dossiers echter onmiddellijk naar de deurwaarder die zijn juridische stappen reeds neemt. Bij een bank gaan we dan weer enkel de achterstallige leningen nabellen. Kortom, elke situatie van intern debiteurenbeheer verschilt van klant tot klant. Daarom geloven wij in een flexibele aanpak, op maat gemaakt voor en door mensen.

 

Iconen stappen-03
Aanmaning
1
Iconen stappen-03
Aanmaning
2
Iconen stappen-04
Telefonische aanmaning 1/2
Iconen stappen-05
Huis-
bezoek
Iconen stappen-02
Gerechts-
deurwaarder
Iconen stappen-01
Juridische procedure

TRAINING

& consultancy

FlexCredit biedt kwalitatieve opleidingen aan waarbij het gehele intern debiteurenbeheer van onze klanten onder de loep wordt genomen, en dit zowel op theoretisch als op praktisch vlak. Omwille van de ervaring die FlexCredit heeft binnen het Credit Management zijn wij als geen ander in staat onze ervaring te delen met onze klanten. Om de kwaliteit van onze opleiding te garanderen trachten wij steeds een één op één à één op twee opleiding te voorzien waarin de specifieke noden en wensen van onze klanten worden verwerkt.

Screening & segmentatie

  • Een kwalitatieve screening van prospecten en klanten.
  • De gezonde en minder gezonde bedrijven identificeren en segmenteren.
  • Bepalen van termijnen voor interne opvolging.

Het collections gebeuren in de praktijk

  • Aanpassen/Opstellen van aanmaningsbrieven en mails.
  • Opstellen van een script voor het telefonisch herinneren.
  • Praktijkgerichte oefeningen.

Wetgeving

  • Wet betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  • De Wet Potpourri I, klik hier.
  • Verschil van wettelijke bepalingen tussen B2B en B2C, klik hier.

RECRUITMENT

& selectie

Heeft uw debiteurendepartement ook te kampen met absenteïsme van personeel door ziekte of vakantieperioden, of hebt u soms nood aan extra capaciteit tijdens een vaste periode? Dan heeft FlexCredit de oplossing voor u! Wij kunnen op flexibele basis onze mensen d.m.v. detachering bij u plaatsen. Zo riskeert u niet dat uw achterstalligheid te ver oploopt en garandeert u een gezonde cash-flow van uw organisatie. Al onze mensen hebben minimaal 5 jaar ervaring op vlak van Credit & Collections en  hebben weinig tot geen opleiding nodig.

 

FlexCredit wil zijn klanten bijstaan in hun personeelsbeleid door de screening, selectie en opleiding van collectoren/creditmanagers en andere financiële profielen. Door de in-house opleiding die wordt voorzien kunnen de aangeworven kandidaten meteen ingezet worden binnen uw onderneming zonder dat u de opleiding van de desbetreffende persoon op zich dient te nemen. FlexCredit garandeert dat u op deze manier over een sterke pion binnen uw Credit & Collections team beschikt.

 

FlexCredit biedt u de mogelijkheid om een volledige audit van a tot z te maken van uw huidige werkprocessen. Van preventieve maatregelen tot best practices binnen uw invorderingsprocessen werken we naar een optimalisatie van uw Credit & Collection departement. We streven naar een efficiënte verhoging en kostenverlaging van uw departement met als bedoeling uw dagen klantenkrediet drastisch te laten dalen. Via ons actieplan bent u gegarandeerd van een betere liquiditeit alsook solvabiliteit van uw onderneming.

Iconen recruitment-03

Debiteurenbeheerders

Iconen recruitment-01

Credit managers

Iconen recruitment-02

Finance managers