Foutieve berichtgevingen en verwarring tussen een gerechtsdeurwaarder en incassobureau

  • Op 18 januari 2017 deelde John Crombez, voorzitter SP.A, het Nederlandse artikel Schuldenaren opgelicht door deurwaardersbedrijf BSR op Facebook met het bijschrift: “ … het failliete incassobureau BSR heeft jarenlang duizenden mensen opgelicht …”.

 

 

Dit zijn slechts twee voorbeelden van foutieve berichten verschenen in de media gedurende de voorbije maanden. De verwarring tussen een gerechtsdeurwaarder en een incassobureau in het kader van het aanrekenen van bijkomende kosten aan een consument blijft, helaas.
Een Belgisch incassobureau mag wettelijk gezien aan de consumenten, bovenop de hoofdsom, énkel de intresten en kosten vragen die vermeld staan in de algemene verkoopsvoorwaarden van de schuldeiser. Er worden dus geen werkingskosten of kosten voor het incassobureau aan de consument aangerekend. Dit echter in tegenstelling tot een gerechtsdeurwaarder die deze wel aanrekent.